Samperův obrázek

Samperův obrázek býval ještě před 2. světovou válkou zavěšen na jednom ze starých smrků po pravé straně lesní cesty, vedoucí od zříceniny hradu Milštejna na Kobylu, asi 600 m severozápadně od hradní skály. Na plechu malovaný obrázek Sv. Trojice doplňoval veršovaný popis neštěstí, které se v přilehlém lese stalo v roce 1819. Dřevorubec Franz Samper tu tehdy se svými dvěma syny kácel strom, při jehož pádu na zem se vymrštila volně ležící větev, a udeřila mladšího syna do prsou tak nešťastně, že ho na místě usmrtila.
Obrázek byl renovován 8. prosince 1832 a několikrát byl patrně obnovován i v pozdějších letech. Najdeme jej ještě v mapách ze 30. let 20. století, kdy se cesta podle něj nazývala "Bildweg" (= Obrázková cesta), ale po 2. světové válce obrázek zanikl a nikdo jej už neobnovil. Až o mnoho let později se na jednom ze smrků u cesty objevila malá dřevěná tabulka s vyrytým Samperovým jménem, křížkem a letopočtem 1819. Další dřevěnou desku s jednoduchou kresbou neštěstí zavěsil někdo kolem roku 1998 na kmen vzrostlé douglasky, stojící u téže cesty asi o 300 m blíže k Milštejnu. Tato tabulka je čas od času obnovována, naposledy v roce 2015. A do třetice se Samper dočkal i krásné pamětní desky, kterou z dubového dřeva zhotovil truhlář Andreas Prescher z Grossschönau. Tato deska, na níž je uveden původní německý veršovaný text i s jeho českým překladem, byla 3. října 2004 umístěna na kmeni vzrostlého buku po levé straně červeně značené cesty, vedoucí od Milštejnapřehradě Naděje. Díky tomu se dávné neštěstí nějaký čas připomínalo hned na třech různých místech, vzdálených od sebe jen pár set metrů. To ovšem nijak zvlášť nevadilo, protože přesné místo, kde se to stalo, už stejně dávno nikdo nezná.
Od roku 2006 tu ale zůstaly už jen dva památníčky, protože tabulka se jménem ze smrku u Obrázkové cesty zmizela. O další změnu se 24. května 2010 postarala větrná smršť, která výrazně poškodila okolní lesy a mimo jiné vyvrátila i buk se Samperovým obrázkem u cesty k přehradě Naděje. Zničený obrázek obnovil Patrik Mataj z Jablonce nad Nisou a 6. května 2012 byl opět upevněn na jeden ze sousedních buků.

Další informace