Pferdeberg - Oertelwand

Turistický přístřešek Marienhütte na temeni hřbetu.
Turistický přístřešek Marienhütte na temeni hřbetu.

Pferdeberg (Koňský vrch, 545 m) je asi 1 km dlouhý pískovcový hřbet, protažený ve směru od severovýchodu k jihozápadu, vystupující z lesů necelý 1 km severozápadně od centra Oybinu za kupou Schuppenbergu. Zatímco na severozápadní straně se hřbet svažuje poměrně mírně do údolí se starou Lipskou cestou pod Jonsbergem, k jihovýchodu spadá strmými skalnatými svahy do hlubokého údolí Hausgrund pod hradem Oybinem. Mezi skalami na tomto svahu jsou i dvě lezecké věže Däumling (Paleček) a Däumlingswarte (Palečkova stráž).
Na jihozápadním konci temene hřbetu byl poměrně nedávno postaven dřevěný přístřešek Marienhütte (= Mariánská chatka), od něhož je mezi stromy vidět přes oybinské údolí na protější hřeben Brandhöhe a hraniční horu Hvozd. Od staré Lipské cesty k němu vede cesta Sternweg (= Hvězdní cesta), na níž je pod Pferdebergem rozcestí s mohutným bukem, obestavěným kruhovou lavičkou. Od Mariánské chatky cesta pokračuje po plochém temeni hřbetu asi 300 metrů k malé světlince, umožňující mezi stromy pohled na zříceniny hradu a kláštera Oybin, a asi o 50 m dále je malá pískovcová skalka s několika vytesanými schůdky a zídkou s letopočtem 1880, na níž stála vyhlídková chatka Marienhütte v minulosti. Později ale zanikla a dnes už je skalka úplně zarostlá lesem. Značená stezka odtud sestupuje po kamenných schodech na nižší severovýchodní část hřbetu a dále do hlubokého údolí Hausgrundu. Na temeni severovýchodní části hřbetu je nízká skalní zeď, tvořená zpevněným pískovcem, podél níž vede značená pěšina k zářezu Katzenkerbe v sedle pod Ameisenbergem.

Na východní straně přiléhá k Pferdebergu nižší zalesněná kupa, na jejíž jižní straně je mohutný skalnatý masiv Oertelwand, strmě spadající do Hausgrundu. Z horního okraje masivu, kam ale nevede žádná cesta, je vidět na protější skalní suk Oybinu se zříceninou kláštera, císařským palácem a hradní restaurací. U jihozápadní paty Oertelwandu je asi 25 m vysoká lezecká skalní věž Elfenturm (Věž Elfů).

Pohled z Oertelwandu na zříceniny hradu a kláštera Oybin s výletní restaurací.
Pohled z Oertelwandu na zříceniny hradu a kláštera Oybin s výletní restaurací.