Markvartický rybník

Markvartický rybník, označovaný někdy též zkráceným jménem Markvart, je téměř 8 ha velká vodní plocha, ležící na Panenském potoce na východním okraji MarkvarticJablonného v Podještědí. Rybník sloužil k pohonu markvartického mlýna a na počátku 20. století u něj byla postavena také plovárna s kabinkami. Dnes jej využívají hlavně rybáři a v klidnější zadní části je rybník útočištěm vodních ptáků.
Svou velikostí rybník v minulosti ohrožoval níže ležící osídlení. Roku 1897 se jeho hráz protrhla a voda zaplavila část Markvartic. Protržení hráze hrozilo i při prudkých deštích v srpnu 2010, kdy musel být zcela naplněný rybník s poškozenou hrází rychle odpuštěn, což opět způsobilo zaplavení části vsi pod hrází. V letech 2013-2014 byl celý rybník byl vyčištěn, břehy a hráz byly opraveny a byla zde vybudována nová výpusť s kašnovým přelivem a rybím přechodem. V zadní části rybníka byl pro vodní ptactvo vytvořen okrouhlý ostrov s vnitřní tůní, na jehož břehu je malá soška vodní víly.

Podél jihovýchodního břehu rybníka vede z MarkvarticLemberku široká cesta, na jejíž pravé straně stojí kamenná Pietscheho kaplička s obrazem Korunování Panny Marie. Koncem 18. století ji postavil markvartický sedlák Schwarz, ale její název připomíná posledního majitele usedlosti č.p. 56, který se o kapli staral až do 2. světové války. Asi o 100 m dále stojí Jarischův kříž, postavený na počátku 19. století zdejším domkářem Franzem Schauflerem. Roku 1871 jej nechal nový majitel domku Franz Jarisch opravit a znovu vysvětit a v roce 2007 byl kříž díky finančnímu daru Jindřicha Kroba z Jablonného v Podještědí opraven Janem Fedorčákem ze sdružení Drobné památky severních Čech.