Kamenný vrch u Cvikova

Skalní okno na svahu údolí pod kopcem.
Skalní okno na svahu údolí pod kopcem.

Kamenný vrch (442 m) je nevýrazný zalesněný kopec, ležící necelý 1 km severně od Cvikova nad Martinovým Údolím. Z jižní strany se zvedá poměrně mírně, ale na severu je ostře ukončen strmým srázem s nevelkými skalkami. Kopec je převážně pískovcový a na severozápadní straně má nevýrazný čedičový vrcholek. Na jihozápadním úpatí leží Machův rybník, využívaný cvikovskými rybáři.
Po severní straně Kamenného vrchu vede od léčebny v Martinově Údolí k silnici do Trávníku lesní cesta, ze které vychází k severu odbočka směrem na Milštejn. Po její levé straně je na svahu údolí asi 200 m za křižovatkou nízká pískovcová skalka s 3 m širokým a 75 cm vysokým skalním oknem. U paty sousední skály je nízký vchod do malé puklinové jeskyně. Asi 10 m dlouhá vnitřní prostora je u dna široká kolem 1,5 m a směrem vzhůru se zužuje až do výšky 5 m. V jeskyni roste zeleně světélkující mech dřípovičník zpeřený.

Ústí jeskyně v údolí pod kopcem. Za vchodem roste světélkující mech Dřípovičník zpeřený.
Ústí jeskyně v údolí pod kopcem. Za vchodem roste světélkující mech Dřípovičník zpeřený.
Vnitřek jeskyně v pískovcové skále.
Vnitřek jeskyně v pískovcové skále.
Silnička k Milštejnu pokračuje dále velkou serpentinou, po jejíž severní straně je dodnes patrný zarostlý úvoz staré cesty, částečně vylámaný mezi nízkými pískovcovými skalkami.

Machův rybník na jihozápadním úpatí kopce.
Machův rybník na jihozápadním úpatí kopce.