Jedlovské rybníky

Dvojice Jedlovských rybníků leží v pramenné oblasti Chřibské Kamenice uprostřed lesů na jižním úpatí hory Jedlové. Jižnější Velký a severnější Malý Jedlovský rybník byly původně určeny k zachycování vody při povodních a jarním tání sněhu. V roce 1705 se po dlouhých deštích hráz rybníků protrhla a vzniklá povodeň si v Chřibské vyžádala 5 životů. Dnes rybníky slouží jako vodohospodářské nádrže a je v nich proto zakázáno koupání. Vyskytují se zde také chránění živočichové, například vydra říční nebo ledňáček říční.
Rybníky malebně položené uprostřed lesů jsou pěkné v každé roční době, i když v polovině 90. let jejich vzhled poněkud utrpěl vykácením stromů při opravě hráze Velkého rybníka. Při vydatných deštích 7. a 8. srpna 2010 došlo k protržení hráze Malého rybníka, jejíž oprava byla dokončena na podzim 2015. Lesní silnička, vedoucí po hrázích obou rybníků, pokračuje údolím k Chřibské přehradě, podél níž je však pro veřejnost uzavřena.
V oblouku železniční trati asi 0,5 km severně od prvních dvou rybníků býval v minulosti ještě třetí Hutní rybník, který je však již dlouho vypuštěný. Rybník, dříve nazývaný Rollteich, sloužil provozu sklářské huti Kittlů (Rollhütte), která zde stála od roku 1680 a zanikla nejspíše v roce 1740.

Další informace