Janovické poustevny

Janovické poustevny leží v mělkém postranním údolí na pravé straně Dubnického potoka asi 0,5 km jihozápadně od Janovic v Podještědí. Podle lidové tradice tu bývala již v polovině 18. století poustevna. Když byl v roce 1788 zrušen klášter v Jablonném v Podještědí, uchýlili se sem mniši Thomas a Valerián, kteří zde postavili roubené stavení a ve skalách vytesali malé komůrky. V duchu tradice sv. Zdislavy se věnovali léčitelství a v janovické škole vyučovali základy náboženství. Když zemřeli, byli pohřbeni v blízkosti poustevny.
V roce 1834 tu byla uspořádána poutní slavnost, při které bylo místo vysvěceno, a od té doby se sem poutě konaly každoročně. V roce 1864 zde majitel pozemku Anton Rudolf z Janovic vytvořil Olivetskou horu a Kalvárii, do skály vytesal jeskyni Božího hrobu a na okolní stromy rozvěsil obrázky Křížové cesty. Tradice zdejších poutí se udržela až do roku 1944. Po 2. světové válce byly sice poutě nakrátko obnoveny, ale později místo upadlo v zapomnění a zpustlo. Teprve na konci 20. století se o ně lidé začali zase zajímat a okolí bývalé poustevny bylo opět vyčištěno.

Na okraji lesa stojí zajímavě tvarovaná pískovcová skála s několika vytesanými výklenky pro sošku a svaté obrázky, v jejíž dolní části je vyhloubená jeskyně Božího hrobu. Před skálou je upravená plošina a vedle ní se zvedá Kalvárie s dřevěným křížem na vrcholu. Ke kříži vedou kamenné schody, lemované nepěkným vyvýšeným zábradlím s obrázky Křížové cesty, posvěcenými 5. července 2005. V protějším lesíku jsou v nízkých skalkách vytesané malé komůrky bývalé poustevny.