Breiteberg

Breiteberg (Široký vrch, 510 m) je poměrně výrazný zalesněný kopec, vystupující nad zvlněnou krajinu v podhůří Žitavských hor asi 2 km jižně od Hainewalde a 2,5 km východně od Grossschönau. Jeho vrcholová kupa je tvořená znělcem, překrývajícím zbytky podložních čedičových příkrovů s vložkami tufů. Kopec je porostlý listnatými a smíšenými lesy, v jejichž podrostu můžeme najít například dymnivku dutou nebo konvalinku vonnou, z drobných živočichů je zajímavý výskyt plcha velkého nebo ještěrky živorodé. Breiteberg je opředen četnými pověstmi o divokém lovci, drakovi a hlavně o trpaslících, kterým se zde říkalo „Querxen“. V roce 1619 se kopec v kostelní knize Bertsdorfu dokonce označoval jako Zwergberg (= Trpasličí kopec).

Již v roce 1880 postavil Johann Franz Vorknecht na vrcholu kopce 12 m vysokou dřevěnou rozhlednu a chatu s letní restaurací. Asi 100 m severně od ní byla později upravena vyhlídková plošina se zábradlím, na níž byl 2. září 1891 odhalen 5 m vysoký památník císaře Friedricha III. (1831-1881). Bronzová socha odlitá v berlínské slévárně Gladenbeck & Sohn byla ale roku 1947 odstraněna a dnes tu proto zůstal jen prázdný kamenný podstavec. Ke konci 19. století byly bertsdorfsko-hainewaldským Horským spolkem na kopci postaveny ještě dva menší pamětní kameny. První z nich, připomínající Karla Wilhelma Dornicka je dnes umístěn v interiéru věže, zatímco památka na Carla Augusta Zöllnera v průběhu 20. století zanikla.
V roce 1898 dřevěnou vyhlídkovou věž poškodila bouře, a proto musela být zbořena. Novou 13 metrů vysokou kamennou rozhlednu nechal podle plánů žitavského architekta Richarda Schiffnera postavit spolek „Lusatia“ až roku 1936. Při slavnostním vysvěcení 5. září 1936 byla věž na počest vlastivědného badatele a geologa Kurta Heinkeho (1890-1934) pojmenována „Dr.-Curt-Heinke-Turm“. V 60. letech 20. století byla rozhledna opravena a její kompletní renovaci v letech 2003-2004 zajistily obce Bertsdorf-Hörnitz a Hainewalde. Od té doby je horní vyústění schodiště chráněné prosklenou budkou. Ve vstupním prostoru věže je dnes umístěna malá geologická výstavka, bysta s pamětní deskou Kurta Heinkeho a pamětní kámen z roku 1884, věnovaný badateli a pastorovi Karlu Wilhelmu Dornickovi (1791-1873) z Hainewalde. Z ochozu rozhledny je překrásný kruhový výhled do zvlněné krajiny Horní Lužice, ohraničené na jihu pásmem Lužických a Žitavských hor a na východě Jizerskými horami, Krkonošemi a Ještědským hřbetem.

Na vrchol kopce vedou tři cesty. Ze severní strany od Hainewalde sem stoupá lesní stezka kolem vyhlídkové plošiny s bývalým císařským pomníkem, po západním svahu vede dlouhé schodiště, opatřené elektrickými lampami, a z jihu od Bertsdorfu přichází širší zpevněná cesta, sloužící hlavně k zásobování chaty. Po obvodu celého kopce prochází také Okružní cesta (Ringweg), v jejíž blízkosti je na jižní straně kopce několik zajímavostí. Je to šikmo ukloněná znělcová deska, využívaná dětmi jako skluzavka a v místním nářečí nazývaná „Tschoarschlsteen“ (= Klouzací kámen), opuštěný znělcový lom, ve kterém se v zimě 1935-1936 lámal kámen na stavbu rozhledny a verandy sousední horské chaty, a úzká skalní štěrbina „Querxhöhle“ (= Trpasličí jeskyně), k níž se vztahuje pověst o trpaslících. Podél Okružní cesty je také několik laviček, nabízejících odpočinek s výhledem do krajiny. U staré silnice na severozápadní straně kopce je malá osada Breiteberghäuser a asi 300 m za ní směrem k východu je upravená vyhlídka „Mandautalblick“ s pěkným výhledem přes údolí Mandavy do kopcovité krajiny v okolí Hainewalde.

Další informace