Klučky

Osada Klučky je místní částí Polevska, ležící v nevýrazném strmém údolíčku asi 500 m jižně od něj při boční silničce, vedoucí po východním svahu hřebene Kluček do Arnultovic. Osada vznikla na vymýcených lesních pozemcích někdy po roce 1720 a její obyvatelé se živili hlavně zušlechťováním skla v domácích dílnách. V roce 1787 měly Klučky 20 domů, ale na počátku 20. století jejich počet klesl na 14 a žilo v nich 73 obyvatel. Dnes tu stojí 9 domů, využívaných převážně k rekreaci. Jižně od osady je opuštěný čedičový lom, v jehož dolní části je dnes třídírna stavebních odpadů.

Další informace