Kostel sv. Petra a Pavla v Růžové

Rozlehlý jednolodní barokní chrám vybudovaný v letech 1711 až 1712 na náklady majitelů panství Franze Karla hraběte Clary-Aldringen na návrší uprostřed obce. V 70. letech 20. století kostel zpustl, dílo zkázy dokončil požár 1. srpna 1988, po kterém zůstaly z kostela jen obvodové zdi. V letech 1996-2000 byl chrám obnoven za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Okresního úřadu v Děčíně, Česko-německého fondu budoucnosti, Římskokatolické farnosti Srbská Kamenice, německých organizací např. Kirche in Not a Renovabis a mnoha moravských farností. Veškeré práce byly organizovány správcem farnosti Marcelem Hrubým za vydatného přispění nesčetných dobrovolných brigádníků z Čech, Moravy i odjinud.

Kostel byl dne 7. října 2000 slavnostně znovu vysvěcen biskupem litoměřickým ThDr. Josefem Kouklem.

V interiéru kostela vyniká soubor barokních oltářů s hlavním oltářním obrazem Narození Panny Marie a sochami patronů chrámu sv. Petra a Pavla, raně barokní varhany z dílny F. D. Kannhäusera ze Sokolova a rozměrné obrazy křížové cesty z 19. století.

Za pozornost rozhodně stojí i dvouramenné přístupové schodiště ke kostelu s terasou, opatřené sochami svatých: sv. Vojtěcha, sv. Jana Nepomuckého, sv. Josefa a Immaculaty. Uprostřed schodiště nalezneme pseudogotický litinový kříž, dar místního rodáka, pozdějšího ředitele Vítkovických železáren v Ostravě, Franze Kleinpetera. Poblíž kostela se nachází volně stojící zvonice s dřevěným patrem, krytá šindelovou střechou.

Bohoslužby v kostele sv. Petra a Pavla v Růžové: v neděli v 11 hod.