Drobné sakrální památky

Sousoší Kalvárie

Kamenné sousoší

Katastr: Velký Valtinov,   obec: Velký Valtinov

Sousoší stojí v obci u kostela.

Popis: Sochy Panny Marie, sv. Jana Evangelisty a dřevěný kříž s plechovou postavou Ukřižovaného v kamenném soklu.

Historie:

Kolem roku 2000 byla socha Panny Marie povalena a urazila se hlava. Dřevěný kříž s plechovým Kristem chybí již delší dobu.

Oprava sochy Panny Marie, květen 2003:

Po schválení projektu památkovým ústavem a v součinnosti s obecním úřadem byla 25. května 2003 socha vyzvednuta traktorem na sokl, došlo k jejímu zajištění a očištění. Kamenný sokl po dřevěném kříži byl narovnán.

Restaurátor Mgr. Žák doplnil vztyčené soše uraženou hlavu a tím ukončil restaurátorské práce na této soše. Zřejmě v roce 2004 by měl být do prostředního soklu doplněn dřevěný kříž s plechovým Kristem.