Drobné sakrální památky

Mildeova kaple

kamenná kaplička

Katastr: Lindava,   obec: Cvikov

Kaplička stojí u žluté turistické značky na kraji lesa pod Ortelem asi 100 m severně od silnice z Lindavy do Sloupu.

Historie:

Podle soupisu křížů lindavské farnosti byla kaple postavena v roce 1706 sedlákem Antonem Wernerem na jeho pozemku u polní cesty do Sloupu. Také jeho následovníci se v kupní smlouvě zavázali udržovat kapli v dobrém stavu. Renovována byla v letech 1750, 1848, potom byla udržována majitelem pozemku Franzem Mildem a po jeho smrti renovována roku 1902. Posledním majitelem byl před 2. světovou válkou hostinský Anton Müller ze Sloupu. Podle lidového podání byl prý u této kaple bleskem zabit muž, který krátce předtím falešně přísahal.

Kamenná kaple měla dřevěnou střechu a v jejím výklenku bylo znázorněno rozloučení Ježíše s matkou ve dvou průměrně zpracovaných sochách, mimoto v ní byly dva dosti dobré obrazy sv. Jakuba a sv. Prokopa.

Oprava Mildeovy kaple, říjen-prosinec 2003:

Kaplička byla ve stavebně velmi špatném stavu. Na střeše zcela chyběla krytina (tašky), většina pískovcových střešních desek byla rozpadlá či chyběla. Na střeše vyrůstala vegetace. Podstřešní římsa byla poškozená a částečně i chyběla. Omítka zcela chyběla, některé kameny ze zdiva byly vypadlé, v zadní části výklenku byla prasklina. Celé okolí bylo silně zarostlé vegetací.

Na výzvu občanského sdružení reagoval majitel památky Lesy ČR a.s., který na základě projektu zaplatil 38.000,-Kč na její opravu. Opravu provedl člen sdružení Kamil Ešner z Nového Boru s pomocí dalších členů OS. Pískovcové štuky byly vyspárovány, chybějící části byly doplněny. Střecha byla opravena a na trámky a latě byly doplněny tašky bobrovky. Nika byla vyštukována a vymalována. Podlaha byla doplněna cihlami. Celé okolí bylo upraveno.