Pověst o získání velkého zvonu pro cvikovský kostel

(Cvikov je městečko na jižním úpatí Lužických hor.

Když jednou bohatý forman Petr Hausmann projížděl se svým vozem na cestě do Terstu Prahou, zastavil se u zvonaře Löwa, poklepal svým bičištěm na zvon, který tam stál, a zeptal se: "Copak stojí ten zvoneček?" Löw, který byl tou vzácnou návštěvou v modré kamizole a jejím dotazem potěšen, v dobré náladě odpověděl: "Tolik, kolik peněz se vejde do obráceného zvonečku." Forman si bičištěm změřil výšku a šířku zvonu, a když se opět vrátil domů, pilně sbíral drobné mince. Při další jízdě do Prahy opět zašel k Löwemu, naplnil celý zvonec drobnými, a tak jej získal. Jako vděk za tuto nadaci pak církev poskytovala rodině Hausmannů zdarma zvonění při rodinných událostech.