Svor

Na této pohlednici nahoře vidíme Svor se starou novoborskou silnicí v popředí. Na obrázcích dole je bývalý Beitlichův hostinec, stojící u téže silnice, a Hanselův hostinec v horní části obce.
Tato pohlednice zachycuje střední část obce s kaplí Nejsvětější Trojice, postavenou v roce 1788. Za domky vlevo je nádraží a nad ním vrch Sokolík.
Na této pohlednici vidíme celou obec malebně rozloženou pod výraznou kuželovitou horou Klíč.
Pohlednice z roku 1915 zachycuje dolní část Svoru přibližně od východu. Nad obcí vlevo vidíme budovu nádraží, za ní je vrch Sokolík a v pozadí mohutný Klíč s dobře patrnou chatkou na vrcholu.
Na pohlednici z roku 1930 vidíme v popředí budovy sklářské huti Tereza, založené v roce 1873. Na obzoru je hora Klíč.
Pohlednice z roku 1913 zachycuje Svor s horou Klíč v pozadí. Ve světlé budově uprostřed dnes sídlí obecní úřad, vlevo nad obcí vidíme nádraží.
Tato pohlednice zachycuje domky v horní části obce ze železničního mostu. V pozadí je hora Klíč.
Na této pohlednici vidíme horní část obce v údolí pod Rousínovským vrchem ze svahu Sokolíku.
Tato pohlednice zachycuje Svor ze svahu Sokolíku. V popředí vidíme nádraží v jeho původní podobě, uprostřed obce je dobře patrná budova dnešního obecního úřadu a vpravo od ní dva větší hostince. Plocha mezi obcí a nádražím tehdy ještě nebyla zastavěná.
Na pohlednici z počátku 20. století vidíme původní budovu svorského nádraží, které zahájilo provoz 16. ledna 1869.
Pohlednice ze 30. let 20. století zachycuje Svor ze svahu Sokolíku. Za stromem v popředí vidíme již novou budovu nádraží a vpravo za ní nově postavenou českou školu.
Na meziválečné pohlednici vidíme hlavní ulici v centru obce. Výstavná budova vpravo, ve které dnes sídlí pošta a obecní úřad, přišla při úpravách ve 2. polovině 20. století o svůj reprezentativní vzhled.
Tato pohlednice zachycuje dvojici obytných domů na severním okraji obce, jejichž vzhled se dodnes téměř nezměnil. V pozadí je hora Klíč.
Na pohlednici z roku 1926 vidíme novou budovu svorského nádraží z 1. poloviny 20. let 20. století. Slavnostní výzdobou pozdravili čeští železničáři vlak, vezoucí účastníky Všesokolského sletu do Prahy.
Tato pohlednice zachycuje nově postavenou českou školu, otevřenou 8. srpna 1926. Budova stojí u staré silnice do Nového Boru a svému účelu slouží dodnes.
Na této pohlednici vidíme bývalý Göttlichův hostinec, jehož budova dodnes stojí u hlavní silnice do Rumburka.
Pohlednice z roku 1953 zachycuje tehdejší hostinec „U Hyků“, stojící při staré silnici do Nového Boru u odbočky k nádraží. Budova dodnes stojí, ale její vzhled byl pozdější přestavbou zcela změněn.

Tato pohlednice zachycuje pod portálem železničního mostu několik domků v horní části obce a horu Klíč v pozadí.
Na této pohlednici vidíme pomník padlým z 1. světové války, který podobně jako řada dalších pomníků v pohraničí po roce 1945 beze stopy zmizel.

Tato pohlednice zachycuje svorské koupaliště, které leží v lese u cesty do Rousínova.
Na této pohlednici vidíme zajímavou kapličku, stojící dosud u polní cesty do Martinova Údolí.