Sokol u Petrovic

Pohlednice z roku 1935 zachycuje výhled z Hvozdu přes vrch Sokol u Petrovic k Ještědu (na obzoru vlevo). V lese v popředí je samota s hájovnou Na Šestce.