Skalice

Tato pohlednice zachycuje horní část obce ze Skalického vrchu. Vpravo vystupuje Chotovický vrch, za ním je vidět část Nového Boru a celý obzor uzavírají vrcholky Lužických hor s výraznou dominantou Klíče.
Pohlednice z počátku 20. století zachycuje střední část obce ze západního výběžku Chotovického vrchu, označovaného dříve jako Mlýnský vršek. Mezi domy v popředí vyniká velká budova obecního úřadu, zcela vpravo vidíme kostel sv. Anny a vlevo od něj je patrný rozlehlý hřbitov.
Na pohlednici z přelomu 19. a 20. století vidíme střední část Skalice ze svahu Mlýnského vršku. Zcela vlevo stojí obecní úřad, vpravo je výrazná světlá budova školy a vedle ní hostinec „U Slunce“ s červenou střechou. V pozadí je kostel sv. Anny a šikmo stojící budova před ním dnes již nestojí.
Pohlednice z období kolem 1. světové války zachycuje střední část Skalice s kostelem sv. Anny od jihu.
Na pohlednici z doby kolem roku 1910 vidíme střed Skalice s kostelem sv. Anny, vpravo od kostela je fara a před ní stojí hostinec „U Slunce“.
Na pohlednici z roku 1910 vidíme střed obce s výstavnou budovou obecního úřadu.
Pohlednice z počátku 20. století zachycuje střední část obce s tehdejším hostincem „U Modré hvězdy“ na levé straně. Hostinec ani protější budova s roubeným patrem dnes již nestojí.
Na této pohlednici vidíme sklářskou huť u nádraží, postavenou Antonínem Rücklem v roce 1893.

Meziválečná pohlednice zachycuje obecní silnici, vedoucí podél Sporky pod Skalickým vrchem. Dům v pozadí dodnes stojí.