Rousínov

První dva obrázky této pohlednice zachycují horní část vsi pod vrchem Pařez (vlevo) a střed osady s budovou školy, která dnes slouží jako penzion (vpravo). Vlevo dole vidíme bývalou Zimlovu brusírnu v dolním Rousínově, vpravo je hostinec čp. 5, který od roku 1905 provozovali manželé Alberovi a po smrti majitele v roce 1917 jej až do roku 1942 vedla vdova Theresie Alber.
Tato pohlednice zachycuje horní část Rousínova, které se dříve říkalo „Česká čtvrť“, protože zde žili převážně čeští sklářští dělníci. Ti sem přesídlili z Moravy na počátku 20. století a svou odborností a pílí významně pozvedli úroveň zdejší sklářské výroby.
Pohlednice z 1. poloviny 20. století zachycuje domky v horní části Rousínova. Potok, protékající osadou pramení pod vrchem Bouřný, jehož táhlý vrchol je vidět v pozadí.
Na pohlednici z 1. poloviny 20. století vidíme horní část osady s řadou domků na stráni pod Rousínovským vrchem.
Pohlednice ze 20. let 20. století zachycuje střední část Rousínova od severu. Zcela vlevo vidíme část bývalého Schneiderova mlýna, ze shluku stavení před ním vyčnívá věžička kaple sv. Vavřince, zbořené po 2. světové válce, a na pravém okraji obrázku je budova bývalé obecné školy z roku 1898.
Na pohlednici horní části osady vidíme uprostřed částečně zakrytou zděnou budovu brusírny skla Reinharda Palmeho, která k pohonu využívala vodu z Rousínovského potoka.
Meziválečná pohlednice zobrazuje bývalou brusírnou skla Josefa Zimla v dolní části Rousínova. Tento provoz začal jako první v obci využívat k pohonu vodní turbínu.