Polevsko

Litografie z přelomu 19. a 20. století zachycuje na horních obrázcích tehdejší poštovní úřad, kostel Nejsvětější Trojice a střední část obce od jihovýchodu, na dolních obrázcích vidíme Polevsko z jihozápadní strany a výstavnou budovu školy.
Na této pohlednici vidíme horní část obce s kostelem Nanebevzetí Panny Marie a s výraznou horou Klíč v pozadí.
Na této pohlednici vidíme dolní část Polevska. Roubené domky v popředí patří již k Arnultovicím.
Pohlednice z konce 30. let 20. století zachycuje horní část obce s kostelem Nejsvětější Trojice z jihovýchodu od Jankeho kříže. V pozadí je Polevský vrch.
Na této pohlednici vidíme horní část Polevska z louky u Jankeho kříže.
Tato pohlednice zachycuje o něco podrobněji střed obce s kostelem Nejsvětější Trojice.
Na této pohlednici vidíme kostel Nejsvětější Trojice, zčásti zakrytý domem, který dnes již neexistuje. Vlevo stojí bývalá fara.
Pohlednice z počátku 20. století zachycuje kapličku Bolestné matky Boží, stojící dodnes na rozcestí v horní části obce. V pozadí vyčnívá kostel Nejsvětější Trojice, domy mezi kostelem a kapličkou dnes už nestojí.
Na pohlednici ze 30. let 20. století vidíme výstavnou obecní školy a za ní v pozadí částečně zakrytou budovu pošty.
Tato pohlednice zachycuje výstavnou budovu obecné školy v centru obce. V pozadí je vidět kostel Největější Trojice.
Na této pohlednici vidíme kostel Nejsvětější Trojice s horou Klíč v pozadí.