Petrovice

Tato pohlednice zachycuje Petrovice s kostelem Nejsvětější Trojice ze svahu Petrovického vrchu. Uprostřed vyniká kostel Nejsvětější Trojice a zcela vlevo je bývalá škola. Domy u cesty v popředí dnes již nestojí.
Na meziválečné pohlednici vidíme jižní část Petrovic s barokní zvonicí (uprostřed). Za osadou vlevo vystupuje vrch Sokol a v pozadí za ním Hvozd.
Tato pohlednice z doby před rokem 1930 zachycuje Petrovice s kostelem Nejsvětější Trojice od západu z úpatí vrchu Sokol.
Tato pohlednice zachycuje petrovickou náves na počátku 20. století. Zástavba podél žitavské silnice se později hodně změnila, ale nejvýrazněji ji postihly poválečné demolice.
Srovnáme-li tuto pohlednici s předchozím obrázkem, zjistíme, že během prvních tří desetiletí 20. století došlo ve střední části vsi k řadě změn. K některým stavením bylo přistavěno patro, jiné domy byly nahrazeny novostavbami.
Pohlednice z roku 1911 zachycuje bývalý hostinec „U Jelena“ čp.97, který stával na návsi pod kostelem.
Na pohlednici z konce 30. let 20. století vidíme hostinec „Panský dům“ (Herrenhaus), původně označovaný jako „Kretscham“. Dům, stojící dodnes na jižním okraji obce, byl do této podoby přestavěn rodinou Mengemannů, která jej vlastnila téměř celou první polovinu 20. století.
Na této pohlednici vidíme budovu celního úřadu, který měl v období první republiky statut vedlejšího celního úřadu II. třídy. V pozadí je kostel Nejsvětější Trojice.
Tato litografie zachycuje bývalý hostinec „U Palmy“ někdy v letech 1899-1905, kdy jej vlastnil Heinrich Arlt. Hostinec se nějaký čas nazýval také „U Hvozdu“.

Na pohlednici z konce 30. let 20. století vidíme kostel Nejsvětější Trojice s charakteristickou dřevěnou věží, stojící bezprostředně při silnici. Vysvěcen byl v roce 1816.