Přehrada Naděje

Tato pohlednice zachycuje zděnou hráz vodní nádrže, vybudovanou v úzkém údolí Hamerského potoka v letech 1937-38. Přehrada sloužila k pohonu mlýna a pily v níže ležícím Hamru.
Na této pohlednici vidíme malebný úsek Hamerského potoka nad přehradou, jemuž se pro četné drobné peřeje dříve říkalo „Fallewasser“.