Křížový vrch bei Cvikov
(Kalvarienberg bei Zwickau)