Juliovka

Tato pohlednice představuje Juliovku na čtyřech obrázcích. Nahoře vlevo je osada s výrazným Hvozdem v pozadí zachycena směrem od západu, vpravo vidíme střední část osady s bývalým Knoblochovým hostincem, který je zobrazen také na obrázku vpravo dole. Poslední obrázek zachycuje dřívější hostinec, ve kterém se při své inspekční cestě 19. září 1779 zastavil císař Josef II.
Na této pohlednici vidíme Juliovku z jihovýchodní strany. Budova tkalcovny v popředí vyhořela v roce 1944 a dodnes z ní zůstaly jen zbytky základů, ukryté v křoví u bývalého hřiště. V pozadí je skupina domů u křižovatky, mezi nimiž je dobře patrná velká budova bývalého Knoblochova hostince s tanečním sálem. Na obzoru vpravo je vidět Luž.
Tato pohlednice zachycuje bývalý Knoblochův hostinec s tanečním sálem, který byl po 2. světové válce zčásti přestavěn a využíván jako kino a policejní stanice. Dnes je dům v soukromých rukou a jeho fasádu zdobí plastika od Josefa Fojtíka ze 70. let 20. století.
Na této pohlednici vidíme hostinec s kinem a obchodem Ignaze Knoblocha s novější fasádou.
Tato pohlednice zachycuje bývalý hostinec „U Švýcarska“ na křižovatce v Juliovce.
Na této pohlednici vidíme bývalý hostinec „U Švýcarska“ s řeznictvím. Dům dodnes stojí u odbočky do Krompachu.
Tato pohlednice zachycuje dnes již opuštěné koupaliště v Juliovce. Dům v pozadí dodnes stojí u silnice do Krompachu.

Fotografie z přelomu 19. a 20. století zachycuje výstavbu budovy, ve které později sídlila česká škola.