Jehla

Pohlednice z počátku 20. století zachycuje tehdejší Schillerovu cestu, upravenou českokamenickým okrášlovacím spolkem. V pozadí vyčnívá skalisko Jehly s vyhlídkou.
Pohlednice z roku 1905 zachycuje skalní vyhlídku na Jehle nad Českou Kamenicí.
Na této pohlednici vidíme skalní ostroh Jehly z vyhlídky Julia Stranky (východně od dnešní Ponorky). V pozadí vpravo je Zámecký vrch.
Na této pohlednici vidíme skalní vyhlídku na Jehle nad Českou Kamenicí, která se dodnes prakticky nezměnila.
Pohlednice z roku 1938 zachycuje skalní vyhlídku na Jehle.
Pohlednice z doby kolem roku 1910 zachycuje skalní kapličku Nejsvětější Trojice pod Jehlou. Vlevo je vidět Münzelův přístřešek.
Na pohlednici z roku 1942 vidíme bývalý Münzelův přístřešek, který stál u skalní kapličky Nejsvětější Trojice pod Jehlou.
Tato pohlednice zachycuje bývalý Roseggerův přístřešek v lesoparku pod Jehlou.