Jedlová

Tato litografie z roku 1898 zachycuje několik kopců v okolí nádraží Jedlová. Na obrázcích vlevo vidíme Malý Stožec (659 m), Velkou Tisovou (692 m) a Srní horu (657 m), vpravo nahoře je dominantní hora Jedlová (774 m).
Tato litografická pohlednice z roku 1898 je reklamou na ubytování v hostinci na Jedlové, uvedeném do provozu v červenci 1891, ještě 2 měsíce před otevřením rozhledny. Na obrázcích vpravo je dnes již neexistující dřevěná jídelna, která stávala naproti hostinci.
Historická pohlednice Jedlové z první čtvrtiny 20. století. Na obrázcích dole je rozhledna s hostincem a Schillerův pomník na vrcholu.
Na této pohlednici vidíme mohutnou znělcovou kupu Jedlové s rozhlednou z roku 1891. V popředí snímku je bývalá hájovna, která byla nejstarším domem osady Jedlová a dnes je známá jako Ranč 7D.

Pohlednice z roku 1898 zachycuje rozhlednu s hostincem na vrcholu Jedlové. Menší budova jídelny vpravo dnes již nestojí.
Na této pohlednici vidíme kamennou rozhlednu na vrcholu Jedlové. Po 2. světové válce věž postupně chátrala až se změnila v ruinu. Teprve v roce 1993 byla zásluhou manželů Krejčích obnovena a o 2 roky později byla otevřena i sousední chata.
Tato pohlednice zachycuje zimní náladu na vrcholu Jedlové. Prostranství před zasněženou rozhlednou a hostincem je vyzdobeno několika sněhovými výtvory.