Lužické hory
Česky Deutsch English Francais

Příroda Lužických hor

Hornická naučná stezka Údolí Milířky

Zřizovatel: Hornické muzeum v Jiřetíně pod Jedlovou
Rok zpřístupnění: 1999
Délka: 4,5 km
Počet zastávek: 8

Obsah:

 1. Dostupnost
 2. Trasa naučné stezky
 3. Seznam a tematické zaměření jednotlivých zastávek
 4. Zaměření stezky
 

I. Dostupnost

Naučná stezka je nejlépe přístupná po turistických značených cestách z Dolního Podluží nebo Jiřetína pod Jedlovou. Začátek je východně od osady Lesné v dolní části údolí Milířky asi 1,2 km jižně od křižovatky Mýto na hlavní silnici č. 9. Trasy je určena pro pěší a je středně náročná, celkové převýšení je asi 220 m. V první polovině stezka téměř souvisle stoupá dlouhým údolím pod Ptačinec, odkud zpočátku vede téměř po rovině, ale ke konci poměrně strmě klesá do údolí. Stezka tvoří uzavřený okruh, vedený zčásti po značených turistických cestách, a v terénu je vyznačena symbolem naučné stezky.

II. Trasa naučné stezky

První zastávka je v dolní části údolí Milířky u turistické značené cesty z Dolního Podluží do osady Lesné. Odtud stezka stoupá zpočátku velice zvolna, ale později poněkud strměji údolím potoka Milířky až pod vrchol hraničního hřebene Lužických hor na rozcestí poblíž Ptačince. Odtud vede kousek po lesní silničce po svahu Pěnkavčího vrchu, ze které odbočuje po táhlém hřebeni Čertovy pláně do sedla pod Kozím hřbetem a po jeho temeni sestupuje poměrně strmě zpět k východišti stezky na dně údolí.

Tabule na jednotivých zastávkách seznamují s geologickými poměry v okolí lužické poruchy, která tvoří významné rozhraní mezi lužickým žulovým masivem a druhohorními křídovými pískovci. Na řadě míst jsou patrné pozůstatky po těžbě rud a dobývání křemene ve středověku. Na stezce jsou tato zajímavá místa: Údolí Milířky, Pěnkavčí vrch, Čertova pláň a Kozí hřbet.

Mapka naučné stezky s jednotlivými zastávkami.

III. Seznam a tematické zaměření jednotlivých zastávek

 1. Údolí Milířky - úvodní tabule naučné stezky
 2. Štola u Knížecí studánky
 3. Štola Milířka
 4. Důl Berghaus
 5. Lom Bergwerkloch
 6. Lom na Čertově pláni
 7. Lužická porucha
 8. Šachta na Kozím hřbetu

IV. Zaměření stezky

Hornická naučná stezka údolím Milířky je věnována především geologickým poměrům a zajímavostem v okolí významného geologického zlomu, tzv. Lužické poruchy. Seznamuje s dávnými pozůstatky po dobývání chudých rud barevných kovů a získávání křemene pro potřeby starých sklářských hutí. Na naučné stezce jsou instalovány informační tabule s českým textem.

 


Stránky Lužických hor jsou umístěny na adrese: http://www.luzicke-hory.cz
Copyright (c) Jiří Kühn, 1997-2019.