Příroda Lužických hor

Naučná stezka Janské kameny

Zřizovatel: Občanské sdružení Janské kameny - Johannisstein
Rok zpřístupnění: 2006
Délka: 1 km
Počet zastávek: 4

Obsah:

  1. Dostupnost
  2. Trasa naučné stezky
  3. Seznam a tematické zaměření jednotlivých zastávek
  4. Zaměření stezky
 

I. Dostupnost

Naučná stezka je přístupná z Krompachu po silnici na Valy, ze které v nejvyšším místě odbočuje doprava silnička ke státní hranici a k osadě Hain. Po ní přijdeme asi po ? m na rozcestí, kde stezka začíná. Trasa vedená převážně po lesních stezkách je určená pro pěší a není fyzicky náročná. V terénu je vyznačena symbolem naučné stezky.

II. Trasa naučné stezky

Úvodní zastávka naučné stezky je přímo u silničky z Krompachu do Hainu, na rozcestí asi ? m před státní hranicí. Odtud vede stezka lesem a po louce do blízkosti bývalé restaurace na Janských kamenech a v přilehlém lese tvoří malý okruh kolem několika čedičových skal.

Mapka naučné stezky s jednotlivými zastávkami.

III. Seznam a tematické zaměření jednotlivých zastávek

  1. Úvodní tabule, informace o stezce
  2. Plazi
  3. Historie a geologie
  4. Rostliny okolí

IV. Zaměření stezky

Naučná stezka "Janské kameny" prochází kolem trojice pozoruhodných skal, tvořenými vodorovně uloženými čtyř- až šestibokými sloupci, které připomínají chráněnou Čertovu zeď u Čekého Dubu. Na jednotlivých zastávkách se mimoto seznámíte také s historií Janských kamenů, s typickými rostlinami květnatých bučin a poznávacími znaky plazů. Dvojjazyčné informační tabule jsou v češtině a němčině.