Drobné sakrální památky

Křížová věž u Naděje

Křížová věž u Naděje kovový kříž na skále

Katastr: Trávník     Obec: Cvikov

Kříž je zasazen na vrcholu pískovcové kalní věže, vyčnívající ze zalesněného návrší nad jihozápadním okrajem osady Naděje.

Historie:
      Podle vlastivědných zpráv z 1. poloviny 20. století kříž na skále vztyčili roku 1833 majitelé továrny v Antonínově Údolí Schicht a Wiesner. Kříž byl zpočátku patrně dřevěný, soudě podle trámové kapsy na vrcholu skály, do které byl zapuštěn. U kříže byla umístěna lucerna s olejovou lampičkou, která svítila lidem do údolí. Každodenně ji sem za soumraku vynášel tkadlec Josef Weiss, řečený "Pepa-Ducke" (Ducke-Seff), který tuto tradici udržoval více než třicet let. Po jeho smrti se toho již nikdo natrvalo neujal, ale ještě ve 20. století zde svítívalo světlo alespoň o Velikonocích. Po válce tento zvyk zcela zanikl a později někdo kříž ulomil a shodil ze skály. V roce 1978 kříž zrestaurovali Antonín Petrášek se synem Antonínem a Janem Šupkou z chalupy č.p.29 v Naději. Kovový kříž natřeli načerno, korpus Krista zlatou barvou a poté kříž opět osadili na vrchol skály. Zlatý Kristus pak dlouho svítil do okolí, než barva zašla a v polovině 80. let někdo kříž natřel stříbřenkou.